Witamy na stronie internetowej Centrum Stomatologii Orismedica zlokalizowanego w Krakowie pod adresem OS. W.A.Mozarta 6/12

 

W trosce o piękny i zdrowy uśmiech zapraszamy Państwa do gabinetów, w których przy zastosowaniu nowoczesnych technik i najlepszych technologicznie materiałów, dokładamy wszelkich starań aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasz zespół to ludzie dla których stomatologia jest pasją, a nie tylko pracą. Aktywnie uczestniczymy w międzynarodowych i krajowych sympozjach oraz warsztatach stale podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu najlepsze metody leczenia w komfortowej i bezstresowej atmosferze.

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA PACJENTÓW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

 • Przed umówioną wizytą przeprowadzamy telefoniczny wywiad epidemiologiczny w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19.
 • Pacjentowi zalecamy pomiar temperatury ciała na dzień przed planowaną wizytą kolejne pomiary wykonujemy przed wejściem do gabinetu.
 • Prosimy o przychodzenie bez osób towarzyszących dziecko pozostaje pod opieką jednej osoby dorosłej.
 • Pacjent uzupełnia wywiad medyczny w kierunku COVID-19 oraz wyraża pisemną zgodę na zabieg.
 • Pacjent powinien unikając dotykania jakichkolwiek powierzchni: mebli, ścian, drzwi etc.
 • Zachowujemy 30 – minutowy odstęp czasowy pomiędzy pacjentami lub pracujemy naprzemiennie w gabinetach.
 • Stworzyliśmy strefę przejściową, zaopatrzoną w automatyczny dozownik do dezynfekcji rąk.
 • Drzwi wejściowe i strefa przejściowa po wyjściu pacjenta są starannie odkażane.
 • Stosujemy wszelkie możliwe zabezpieczenia dla KAŻDEGO PRACOWNIKA.
 • Gabinety mają zapewnioną stałą wymianę świeżego powietrza.

 

 

Świadczenia gwarantowane w Poradni Chirurgii Stomatologicznej
Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do naszej Poradni Chirurgii Stomatologicznej, gdzie realizujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, bezpłatne świadczenia dla pacjentów posiadających aktualne ubezpieczenie zdrowotne w zakresie chirurgii stomatologicznej. Wszystkie zabiegi w innym zakresie świadczymy wyłącznie odpłatnie.

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Kraków, wrzesień 2021 r.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 623), informuję, że w jednostce organizacyjnej: NZOZ Centrum Stomatologiczne ORISMEDICA lek. stom. Mariusz Myciński, os. W.A. Mozarta 6/12, 31-232 Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca  na:

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące
 • uruchamianiu pracowni rentgenowskiej

     Jednostka posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie gabinetu RTG i uruchomienie i stosowanie aparatu rtg wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie decyzja nr 1/87/08 z 30 września 2008 oraz decyzja nr 2/108/08 z 30 września 2008.

     Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest  za pomocą dozymetrii środowiskowej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

     Pomiary dozymetryczne w środowisku pracy potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

.