Zalecenia dla Pacjenta otrzymującego nową protezę ruchomą

  • Proteza zębowa jest ciałem obcym, z tego powodu w początkowym okresie użytkowania może wywołać objawy nietolerancji polegające m.in. na zwiększonym wydzielaniu śliny, upośledzeniu smaku, powstawaniu odruchów wymiotnych, zaburzeniu w odbiorze bodźców termicznych, odczuciu braku miejsca na język itp. Dolegliwości te stopniowo ustępują w procesie przystosowania tj. tak zwanej adaptacji protez.
  • Protezą należy nauczyć się posługiwać. Trudności w żuciu i odgryzaniu pokarmów należy pokonywać ograniczając się początkowo do kęsów małych oraz miękkich pokarmów. W celu zapobiegania wyważania protez, żucie powinno być obustronne. ”Trening mówienia” należy rozpocząć od głośnego wolnego i wyraźnego wysławiania się, a także głośnego czytania tekstu.
  • Protezy wykonuje się z materiału sztywnego, dlatego też w początkowym okresie mogą pojawić się dolegliwości bólowe, które wymagają wykonania przez lekarza odpowiednich korekt. W tym celu na pierwszą wizytę kontrolną pacjent powinien się zgłosić po 24 – 48 godzinach użytkowania protez. Jeżeli ze względu na silny ból proteza nie mogła być użytkowana przez cały ten okres, należy ją koniecznie założyć na kilka godzin przed wizytą, aby lekarz mógł zlokalizować przyczynę dolegliwości.
  • Proces adaptacji do nowej protezy trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Bardzo wiele zależy od samego pacjenta, jego nastawienia, woli przezwyciężania trudności, cierpliwości i przezwyciężania wskazówek lekarza. W celu skrócenia okresu adaptacji należy w pierwszym okresie użytkować protezy bez przerwy nocnej, obustronnie żuć pokarmy, ssać cukierki, głośno czytać itp.
  • BARDZO WAŻNA JEST HIGIENA JAMY USTNEJ I PIELĘGNACJA PROTEZ. Protezy ruchome nieczyszczone sprzyjają gromadzeniu się resztek pokarmowych ulegających procesowi fermentacji i gnicia, co m.in. powoduje rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych fetor ex ore, stany zapalne i inne procesy patologiczne. W związku z tym protezy należy czyścić po każdym posiłku strumieniem ciepłej wody z użyciem specjalnej szczotki do protez i pasty do zębów.  Nie należy stosować dużego ucisku, gdyż proteza wykonana ze sztucznego tworzywa może ulec uszkodzeniu. Jeżeli lekarz nie zaleci, inaczej, protezę po okresie adaptacji można wyjmować na okres spoczynku nocnego z ust i po jej umyciu, protezę należy osuszyć i w takim stanie przechowywać w czystym pojemniku. Jako dodatkowego środka higieny można używać specjalnych preparatów.
  • Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne związane z użytkowaniem protez sygnalizowane są bólem, istnieje konieczność okresowych wizyt kontrolnych. Pacjent powinien zgłaszać się do kontroli co pół roku w celu przeprowadzenia badań profilaktycznych, korekty protez lub podjęcia ponownego leczenia i wykonania nowych protez.
  • W przypadku uszkodzenia protezy ( złamanie, pęknięcie, odłamanie zęba ) nie należy jej użytkować lub podejmować próby naprawy we własnym zakresie, lecz osobiście się zgłosić do lekarza w celu ustalenia przyczyny i wykonania naprawy.
  • Protezy nieużywane przez dłuższy czas lub wielokrotnie naprawiane NIE nadają się do użytkowania.